Politikamız

FVR MASTERBATCH KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. bünyesinde plastik hammadde (masterbatch) imalatı ve satışına yönelik yürütülen tüm faaliyetlerimiz ve tesisimiz için;
Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarına dayanan ve firma algısını güçlendirmeyi hedefleyen GÜVENİLİR bir Entegre Yönetim Sistemi oluşturmayı ve uygulamayı,
Teknolojiye dayalı, yüksek kalite ve hassasiyet gerektiren her türlü plastik hammadde ürününü sektörün değişen ihtiyaçlarını tam karşılayacak şekilde sunmayı,
Kalite seviyesini müşteri gereksinimlerinin üstüne çıkartmak için beklentileri alıp analiz ederek müşteri memnuniyetini sağlamayı,
Geniş ürün yelpazemizi kaliteden ödün vermeden müşterilerimize sunmayı,
Satış-pazarlama ağımızla müşterilerimize yakın olmayı ve ihtiyaçlarına cevap vermeyi,
İlgili standartlara, tüm yasal mevzuatlara, müşteri taleplerine ve tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde üretim gerçekleştirmeyi,
Tedarikçilerimizle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
Tüm personele toplam kalite felsefesini benimsetmeyi ve eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeyi,
Gücümüzün asıl kaynağının çalışanlarımız olduğunu kabul ederek tüm çalışanlarda "ortak hedef" bilinci oluşmasını ve organizasyondaki etkinliklerinin artmasını sağlamayı,
İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan bir çalışma ortamı oluşturmayı, Olası acil durumlara hazırlıklı olmayı, ramak kala olaylarını belirleyerek, ortaya çıkmasını engelleyecek, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önleyecek kontrol sistemlerini kurmayı ve uygulamaya almayı,
Gıda Güvenliği, İş Sağlığı Ve Güvenliği ilkeleri doğrultusunda ilgili ekiplerin işbirliği ile gerçekleştirilen etkin ve sürekli gözden geçirilen risk değerlendirmesi çalışmalarıyla istenmeyen olayların meydana gelmesini engellemek, HACCP ilkeleri doğrultusunda gıda güvenliğini sağlamayı,
Yaşam döngüsü yaklaşımı çerçevesinde çevreyi korumayı, Çevre kirliliğini önlemeyi,
Tüm ilgili taraflara şeffaflıkla yaklaşmayı, istek, öneri, şikâyet ve beklentileri derinlemesine ele alarak müşteri odaklı çalışmayı,
Entegre Yönetim Sistemi ile tabi olduğumuz tüm yasa, mevzuat ve standartlara uymayı taahhüt eden, tehlikelerini ortadan kaldıran, her tür riski hassasiyetle belirleyen, fırsatları ele alan, oluşabilecek tüm sağlık tehditlerini, yaralanmalar ve iyileştirme ihtiyaçlarını da belirleyerek uygunluğun sürekliliğini sağlayan ve iyileştiren bir anlayış benimsemeyi,
Entegre yönetim sistemimizin performansını sürekli iyileştirebilmek için izlenebilir, ölçülebilir ve hedeflerine ulaşabilir bir yönetim sistemi anlayışı ile hareket etmeyi,
Taahhüt ederiz.


FVR MASTERBATCH